Komunikat medialny w sprawie prób negowania niemieckiego nazistowskiego sprawstwa Holokaustu w okupowanej Polsce przez tzw. „Nową polską szkołę Holokaustu” w EHESS w Paryżu

Komunikat medialny w sprawie prób negowania niemieckiego nazistowskiego sprawstwa Holokaustu w okupowanej Polsce przez tzw. „Nową polską szkołę Holokaustu” w EHESS w Paryżu

W dniach 21-22.02.2019 w Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS) w Paryżu miało miejsce dwudniowe kolokwium, podczas którego grupa badaczy historii, literaturoznawstwa, socjologii i innych dziedzin nauki podjęła niedopuszczalną próbę przerzucenia niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust polskich żydów na ich polskich współobywateli, takie same ofiary tego samego Holokaustu. Taka próba wypełnia znamiona roboczej definicji negacjonizmumu przyjętej przez International Holocaust Remembrance Alliance. (1)

Nie tylko treść prelekcji, ale także sama organizacja i przebieg konferencji wzbudziły bardzo poważne zastrzeżenia uczestników. Na konferencję nie zaproszono uznanych ekspertów reprezentujących opinie odmienne od jedynej opinii dopuszczonej na tej konferencji. Wielu uczestnikom konferencji na widowni uniemożliwiono zadawanie pytań podczas dyskusji, jednocześnie prowokując wzburzenie fałszywymi tezami, nielogicznymi, czasami absurdalnymi wywodami, które wielokrotnie odbierane były jako celowo obraźliwe. Następnie, zarzucono zakneblowanym w dyskusji brak kultury i – nie wiadomo dlaczego – antysemityzm, z powodu odruchów tłumionego słusznego oburzenia naruszaniem standardów naukowej debaty.  

Pomimo zezwolenia profesora Jean-Charlesa Szurka na nagrywanie konferencji,  jedna z organizatorek, wykładowca EHESS Judith Lyon-Caen wykorzystała protesty zakneblowanych do wybiórczego zakazania dalszego nagrywania.

24 i 25 lutego organizatorzy i niektórzy prelegenci opublikowali niejasne, acz bardzo krytyczne zarzuty – łącznie z groźbą podjęcia kroków prawnych – pod adresem jego uczestników.  Jeden z tych zarzutów, choć mało elegancki, jest oczywiście uzasadniony: polscy uczestnicy  nie dorównywali znajomością języka francuskiego niektórym prelegentom i organizatorom. (2)

Stąd, zanim podejmiemy jakiekolwiek dalsze decyzje w odpowiedzi na zarzuty i groźby podjęcia kroków prawnych przeciwko komukolwiek, wnosimy do organizatorów konferencji o niezakłócony, kompletny dostęp do nagrań z przebiegu konferencji dla profesjonalnego zweryfikowania niejasnych zarzutów.

Obecnie, bez najmniejszej wątpliwości stwierdzamy, że grupka badaczy nazywająca siebie “Nową polską szkołą Holokaustu”, ani nie jest polska z powodu niezachowywania powszechnie obowiązujących w Polsce standardów naukowej debaty, ani nie jest szkołą z powodu stosowania cenzury, nietransparentności i kneblowania, zamiast zachęty do krytyki.

Domagamy się stanowczo głosu w każdej dyskusji nad Holokaustem przeprowadzonym przez Niemców w okupowanej Polsce dla prawdziwych, rzetelnych, polskich naukowców i innych znawców tematu i eliminowania siewców nienawiści, rasizmu i antypolskich kłamstw.

Domagamy się stanowczo zaprzestania finansowania tzw. „Nowej polskiej szkoły Holokaustu” ze środków publicznych, w szczagólności pochodzących od polskiego podatnika.

Zapowiadamy, że:

  • każdy Polak wymieniony z imienia i nazwiska, który nie może sam się bronić przed fałszywymi oskarżeniami, bądź dlatego, że wysunięto je dopiero po jego śmierci, bądź dlatego, że jako ofiara Holokaustu i pięciu dekad sowieckiego, komunistycznego zniewolenia nie dysponuje samodzielnymi finansowymi możliwościami obrony, oraz
  • każda polska organizacja, poddana podobnym dyfamacjom,

otrzymają wszelkie możliwe wsparcie poprzez tworzącą się międzynarodową fundację, którą za zgodą Związku Zawodowego „Solidarność,” pragnęlibyśmy nazwać Polską Fundacją Solidarności z Ofiarami Niemiec Hitlerowskich i Sowieckiej Rosji.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich do dobrowolnego „opodatkowania się” corocznie na rzecz takiej solidarności z polskimi ofiarami pseudonaukowych niegodziwości, która dzisiaj znaczy równie wiele, jak ta dziesięciomilionowa, potężna polska Solidarność, która zmieniła świat.

______________________

(1) Obarczanie winą innych narodów lub grup etnicznych i pomniejszaniu w ten sposób roli niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady w planie tzw. Ostatecznego Rozwiązania III Rzeszy Wielkoniemieckiej. http://www.holocaustremembrance.com/pl/node/122

(2) https://www.holocaustresearch.pl/index.php?mod=news&show=376 

Kontakt: press@polishmediaissues.online

%d bloggers like this: