Swedish responses

Swedish responses

1.The use of the phrase Polish concentration camp is offensive and inaccurate. It was a German concentration camp in German-occupied Poland. Please correct the article.

Användningen av frasen polska koncentrationslägret är stötande och felaktigt. Det var ett tyskt koncentrationsläger i tyska ockuperade Polen. Vänligen korrigera artikeln.

2.When will editors and journalists learn that there were no “Polish death camps”. All the extermination camps were German and built by Germany.  Please correct the sentence and remove the offensive inaccuracy.

När kommer redaktörer och journalister att lära sig att det inte fanns några “polska dödsläger”. Alla utrotningslägerna var tyska och byggdes av Tyskland. Korrigera meningen och ta bort offensiv felaktighet.

3. Please don’t use the inaccurate and offensive phrase “Polish concentration camp”.  It was a Nazi concentration camp in German-occupied Poland.

Använd inte den felaktiga och offensiva frasen “Polska koncentrationslägret”. Det var ett nazistiskt koncentrationsläger i tyska ockuperade Polen.

%d bloggers like this: