Category: Press Release

Apel do Polonii i Polaków mieszkających za granicą

Apel do Polonii i Polaków mieszkających za granicą

Organizatorzy międzynarodowej konferencji historycznej „Poland First to Fight”, która odbędzie się w National Press Club w Waszyngtonie w dniach od 18–go do 20-go listopada, apelują do Polaków mieszkających za granicą o wsparcie. Polish Media Issues jest jednym z partnerów projektu. Prosimy wszystkich o wsparcie w realizacji tego ważnego wydarzenia. Pierwszego września 2019 minęło 80 lat…

Read More Read More

Appeal to Polish Americans and Poles Living Abroad

Appeal to Polish Americans and Poles Living Abroad

The organizers of the international historical conference “Poland First to Fight” taking place at the National Press Club in Washington, D.C.  between November 18th and 20th appeal to Poles living abroad to support the conference. Polish Media Issues is one of the project partners. Please contribute to the success of this important event. On September…

Read More Read More

International Historical Conference “Poland First to Fight” in Washington, D.C.

International Historical Conference “Poland First to Fight” in Washington, D.C.

Between 18 and 20 November 2019, the international historical conference “Poland – First to Fight” commemorating the 80th anniversary of the outbreak of World War II will be held at the National Press Club in Washington, DC. The National Press Club was the first choice for this groundbreaking Conference due to it being the “go…

Read More Read More

WAŻNE: Polonia oczekuje od Ministerstwa Nauki RP fundamentalnych zmian w finansowaniu Polskiej Akademii Nauk

WAŻNE: Polonia oczekuje od Ministerstwa Nauki RP fundamentalnych zmian w finansowaniu Polskiej Akademii Nauk

Polonia nie może pogodzić się z faktem, że polski rząd niemal całkowicie ignoruje patriotyczne organizacje walczące o dobre imię Polski, a jednocześnie wspiera finansowo fałszerzy historii zgromadzonych wokół Centrum Badań nad Zagładą Polskiej Akademii Nauk (PAN). Minister Nauki Jarosław Gowin nie wyciągnął do tej pory żadnych wniosków z antypolskiego sympozjum “Nowa polska szkoła historii Holokaustu”,…

Read More Read More

Press release on the negation of the German Nazi Holocaust in occupied Poland by the so-called “New Polish School of the Holocaust” at EHESS in Paris

Press release on the negation of the German Nazi Holocaust in occupied Poland by the so-called “New Polish School of the Holocaust” at EHESS in Paris

A two-day colloquium took place at the School of Advanced Research in Social Sciences (EHESS) in Paris on February 21-22, 2019, during which a group of researchers in history, literary studies, sociology and other fields of science, made an unacceptable attempt to transfer German responsibility for the Holocaust of Polish Jews to Polish citizens (Gentiles), victims…

Read More Read More

Communiqué de presse au sujet de la tentative de négation de la responsabilité allemande de l’ Holocauste par la «Nouvelle école polonaise de l’histoire de la Shoah» à l’EHESS à Paris

Communiqué de presse au sujet de la tentative de négation de la responsabilité allemande de l’ Holocauste par la «Nouvelle école polonaise de l’histoire de la Shoah» à l’EHESS à Paris

Les 21 et 22 février 2019, s’est tenu à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris, un colloque de deux jours pendant lequel un groupe de chercheurs d’histoire, de littérature, de sociologie et d’autres domaines de sciences, a entrepris une inadmissible tentative de rejeter la responsabilité allemande de l’holocauste des juifs polonais sur…

Read More Read More

Komunikat medialny w sprawie prób negowania niemieckiego nazistowskiego sprawstwa Holokaustu w okupowanej Polsce przez tzw. „Nową polską szkołę Holokaustu” w EHESS w Paryżu

Komunikat medialny w sprawie prób negowania niemieckiego nazistowskiego sprawstwa Holokaustu w okupowanej Polsce przez tzw. „Nową polską szkołę Holokaustu” w EHESS w Paryżu

W dniach 21-22.02.2019 w Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS) w Paryżu miało miejsce dwudniowe kolokwium, podczas którego grupa badaczy historii, literaturoznawstwa, socjologii i innych dziedzin nauki podjęła niedopuszczalną próbę przerzucenia niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust polskich żydów na ich polskich współobywateli, takie same ofiary tego samego Holokaustu. Taka próba wypełnia znamiona roboczej definicji negacjonizmumu…

Read More Read More