Dutch responses

Dutch responses

1. The use of the phrase Polish concentration camp is offensive and inaccurate. It was a German concentration camp in German-occupied Poland. Please correct the article.

Het gebruik van de term Pools concentratiekamp is beledigend en onnauwkeurig. Het was een Duits concentratiekamp in het door Duitsland bezette Polen. Corrigeer alstublieft het artikel.

2. Please don’t use the inaccurate and offensive phrase “Polish concentration camp”.¬† It was a Nazi concentration camp in German-occupied Poland.

Gebruik alstublieft niet de onnauwkeurige en beledigende uitdrukking “Pools concentratiekamp”. Het was een nazi-concentratiekamp in het door Duitsland bezette Polen.

3. When will editors and journalists learn that there were no “Polish death camps”. All the extermination camps were German and built by Germany.¬† Please correct the sentence and remove the offensive inaccuracy.

Wanneer zullen redacteuren en journalisten leren dat er geen “Poolse vernietigingskampen” zijn. Alle vernietigingskampen waren Duits en gebouwd door Duitsland.¬†Corrigeer de zin en verwijder de aanstootgevende onnauwkeurigheid.

%d bloggers like this: