Polonia protestuje przeciwko antypolskiej konferencji w Paryżu

Polonia protestuje przeciwko antypolskiej konferencji w Paryżu

W dniach 21-22 lutego 2019 w Paryżu odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem “Nowa polska szkoła historii Holokaustu”. Wśród zaproszonych prelegentów jest wielu badaczy Zagłady, w tym Jan Grabowski, Jan Gross czy Barbara Engelking, znanych z szerzenia fałszywych i ksenofobicznych tez pod adresem Polaków w czasie niemieckiej okupacji.

Polish Media Issues, Światowe Porozumienie Polskich Patriotów, Polonia Institute, Coalition of Polish Americans  i wiele innych organizacji polonijnych zaprotestowało przeciwko temu antypolskiemu rendez-vous. Polonia zaapelowała do organizatorów o przestrzeganie transparentności i obiektywności w doborze naukowców oraz zwróciła uwagę na łamanie konwencji ONZ z 1965 r. dotyczącej zapobiegania rasizmowi.

Poniżej publikujemy list otwarty wysłany do prestiżowej Szkoły Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS) oraz Fundacji Pamięci o Holokauście, głównych organizatorów konferencji. Oryginalna, wersja francuska listu znajduje się tutaj.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

12. luty 2019

Do:

Pana Christophe PROCHASSON, Prezydenta Szkoły Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS)

Pana Philippe ALLOUCHE, Dyrektora Generalnego Fundacji Pamięci Shoah

Do wiadomości:

– Pana Pierre-Cyrille Hautcoeur, Prezydenta EHESS

– Pana Arnaud Dattola, kierownik działu komunikacji EHESS

– Pana Pierre Lévy, Ambasadora Francji w Polsce

– Pana Tomasza Młynarskiego, Ambasadora Polski we Francji

– CNRS : Instytut Historii Nowożytnej i Współczesnej i  Instytut Polityki Społecznej

– Centrum Badań Historycznych (EHESS-CNRS)

– Uniwersytet w Strasburgu

– Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Holocaustu, Warszawa

– Polska Akademia Nauk, Centrum Naukowe, Paryż

– Stowarzyszenie Synów i Córek Żydów Deportowanych z Francji

– Instytut Pamięci Narodowej

– Media

List otwarty w sprawie konferencji „La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah”

Szanowny Panie Profesorze Prochasson, Szanowny Panie Dyrektorze Allouche,

W imieniu Polaków Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, Polonia Institute, międzynarodowej organizacji antydyfamacyjnej Polish Media Issues oraz wielu innych organizacji polonijnych składamy na szanownych Panów ręce protest przeciwko włączeniu do konferencji naukowej „La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah” organizowanej w dniach 21-22.02.2019 w siedzibie EHESS prelegentów, których standardy nie odpowiadają podstawowym wymogom naukowej rzetelności EHESS i międzynarodowym normom wypracowanym pod auspicjami ONZ, a działalność nosi wyraźny ksenofobiczny i antypolski charakter.

EHESS wykształciła tak znakomite umysły jak ekonomiści Thomas Piketty i Jean Tirole, historyk Lucien Febvre czy antropolog Claude Levi-Strauss. Jesteśmy zdumieni, że tak prestiżowa szkoła jest organizatorem konferencji, na której ma wystąpić szereg kontrowersyjnych badaczy, takich jak profesorowie Jan Grabowski, Jan Gross, Barbara Engelking, Jacek Leociak i Joanna Tokarska-Bakir, doktor Agnieszka Haska czy redaktor “Gazety Wyborczej” Anna Bikont. Wszystkie te osoby łączy nierzetelność w przeprowadzaniu badań oraz antypolska działalność popularnonaukowa.

Jesteśmy także poruszeni niedoborem transparentności w fazie organizacji konferencji i jednostronną selekcją prelegentów, a szczególnie faktycznym wykluczeniem wybitnych ekspertów prezentujących wyniki badań i oceny różniące się od kierunku reprezentowanego przez ww. badaczy,  w tym przedstawicieli tak prestiżowych instytucji jak Muzeum Auschwitz, Instytut Pileckiego, Instytut Pamięci Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na niektóre fakty uzasadniające nasz protest.  Pan profesor Uniwersytetu Ottawskiego Jan Grabowski dokładnie rok temu sfałszował źródło historyczne, jakim jest dzieło żydowskiego historyka Szymona Datnera „Las Sprawiedliwych” (Warszawa, 1968). W dziele tym Datner podał: „Oszacowałem liczbę ocalałych Żydów – głównie dzięki pomocy udzielonej przez polskich mieszkańców – na około 100 000. Według dalszych szacunków kolejne 100 000 osób zostało ujętych przez nazistowskie władze i zamordowanych”1. Jednakże Jan Grabowski powołując się na Datnera przekazał popularnemu izraelskiemu dziennikowi „Times of Israel” informację, że Datner stwierdził, iż Polacy zabili 200.000 Żydów. W „Times of Israel” ukazał się w dniu 08.02.2018 artykuł zatytułowany: “Według artykułu z 1970 roku 200 000 Żydów zginęło z rąk polskich sąsiadów”, z podtytułem “Nowe prawo w Polsce może utrudnić opublikowanie tych wyników już dziś”. Autorka artykułu potwierdziła polskiemu ambasadorowi w Szwajcarii, że uzyskała tę informację od profesora Grabowskiego. Mimo protestów strony polskiej, izraelska dziennikarka nie poprawiła rażącego błędu, a profesor Grabowski nie sprostował fałszu i nie przeprosił za to kłamstwo. Obecnie kanadyjski Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche z Ottawy rozpatruje w tej sprawie skargę polskiej organizacji antydyfamacyjnej Polish Media Issues2. To zaledwie jeden z wielu przykładów nierzetelnej pracy naukowej profesora Grabowskiego. Regularnie wybiela ona winę Niemców za Shoah, przypisując współsprawstwo za Zagładę Polakom, fałszując dane historyczne oraz stosując oszczerczą i obraźliwą retorykę. Np. w artykule z dnia 19.03.2017 w izraelskim dzienniku „Haaretz” profesor Grabowski pogardliwie wyraził się o karze śmierci w okupowanej przez Niemcy Polsce dla każdego Polaka, który pomagał Żydom. Według prof. Grabowskiego, wbrew znanym powszechnie faktom, Polacy niechętnie ratowali Żydów w trakcie wojny, za to trzymali w domach odbiorniki radiowe, mimo że groziła za to tak samo kara śmierci, jak za ukrywanie Żydów.3  W rzeczywistości także powszechnie znanej, wyjątkowo niewielu Polaków posiadało odbiornik radiowy i jego ukrycie nie było trudne, nie wymagało żywienia i leczenia w warunkach zbrodniczych, wycieńczających reglamentacji. Mimo tego Polacy stanowią największą grupę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Jan Gross, emerytowany profesor socjologii Princeton University, przez lata bezpodstawnie głosił kłamstwo o pogromie w Jedwabnem 10.07.1941, że „1600 Polaków, połowa mieszkańców miasta Jedwabne, zabiło 1600 Żydów, drugą połowę mieszkańców Jedwabnego”, zaś niemieckie sprawstwo zbrodni redukował do filmowania wydarzenia. Niedokończona ekshumacja w Jedwabnem, które w czasie wojny znajdowało się pod okupacją niemiecką, i dochodzenie IPN wykazały jednak, że zginęło maksymalnie 350 Żydów, a w zbrodni uczestniczyło około 40 Polaków. Historycy tacy jak amerykański profesor Richard Lukas, włoski profesor Aleksander Rossini czy polski profesor Marek Chodakiewicz wytknęli Grossowi, że nie odwiedził on w ogóle archiwów niemieckich czy białoruskich. Jest przy tym niezbicie udowodnione, że niemiecki zbrodniarz Hermann Schaper odpowiedzialny za serię pogromów na trasie obejmującej Jedwabne i okolice, został w 1976 roku skazany przez niemiecki sąd w Gießen na karę więzienia za pogromy na Żydach.4

Polska dziennikarka i magister socjologii Anna Bikont powieliła kłamstwa profesora Grossa na temat zbrodni w Jedwabnem w swojej książce „My z Jedwabnego”, wydanej niedawno nawet w języku chińskim przez wydział socjologii komunistycznej Chińskiej Akademii Nauk.

Joanna Tokarska-Bakir udzieliła kilka dni temu wywiadu niemieckiej Fundacji Gerdy Henkel, założonej przez siostrę Josta Henkela, niemieckiego przedsiębiorcy, który pomógł Hitlerowi dojść do władzy. Obarczyła ona w nim polskich cywilów za pogrom na Żydach w Kielcach w 1946 roku, mimo iż wiadomo już ze źródeł historycznych, że pogrom był prowokacją okupantów sowieckich mającą przedstawić terroryzowanych Polaków w oczach światowej opinii publicznej jako antysowieckich zbrodniarzy niegodnych współczucia i obrony, aby w ten sposób ułatwić sfałszowanie wyborów w Polsce, sprzedanej w Jałcie w niewolę Stalinowi przez Roosevelta i Churchilla. Udokumentowana prawda jest taka, że do ofiar strzelali w Kielcach komunistyczni policjanci, a nie cywile, mordując religijnych Żydów; zaś mieszkający w tym samym budynku Żydzi komunistyczni wyszli z tego pogromu bez szwanku.

Dr Agnieszka Haska 24 grudnia 2018 roku w artykule w „Haaretz” określiła znakomitego żydowskiego historyka Daniela Blatmana „chłopcem z plakatu brutalnego zakłamywania Holocaustu przez Polskę.”5

Podobne oszczerstwa i ksenofobiczne stwierdzenia dyskredytujące Polaków były wielokrotnie rozpowszechniane przez pozostałych prelegentów; profesorów Jacka Leociaka i Barbarę Engelking.

Mimo, iż zgodnie z artykułem 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w pełni popieramy wolność wyrażania opinii, nie może to oznaczać przyzwolenia na fałszowanie historii.  Nie zgadzamy się także, aby pod tym szyldem omijano zakaz dyskryminacji i stygmatyzowania oraz propagowano rasistowskie zachowania, naruszając szereg konwencji ONZ, w tym art. 4 konwencji z 1965 roku o zapobieganiu rasizmowi. 6

Pragniemy również zwrócić uwagę, że Francja była wyzwalana spod okupacji niemieckiej przez dywizję polskiego generała Stanisława Maczka, a Polacy byli narodem, który najbardziej wycierpiał w czasie II wojny światowej tracąc 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów. Żaden inny kraj nie stracił aż  20% swojego społeczeństwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Polski. Wielu Polaków utraciło życie za pomoc udzieloną żydowskim współobywatelom. Rzeczpospolita, Republika Polska, i Polski Rząd na Uchodźstwie aktywnie walczyli z Shoah i nigdy, w żaden sposób, nie pomagali Hitlerowi w eksterminacji Żydów, czego nie można powiedzieć o wielu państwach i rządach.  Niestety, francuskie koleje państwowe wysłały za pieniądze około 80 000 Żydów do obozów zagłady, a pan Prezydent Macron do tej pory nie potrafił się zdystansować od marszałka Pétain i reżimu Vichy.

Czy konferencja jest zatem właściwą odpowiedzią na postulaty Deklaracji Sztokholmskiej, która ma “siać ziarno lepszej przyszłości na glebie gorzkiej przeszłości”, a której sygnatariuszem jest również Francja?7

Jako potomkowie Polaków, którzy masowo walczyli i umierali w walce przeciw Niemcom hitlerowskim na wszystkich frontach, ginęli w obozach koncentracyjnych, tracili zdrowie jako robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy, nie możemy zaakceptować faktu, że prestiżowa EHESS użycza swojego autorytetu naukowego antypolskim, nierzetelnym postaciom ze świata nauki. Apelujemy o odwołanie i zorganizowanie na nowo konferencji w formacie zapewniającym dobór prelegentów odpowiadających prestiżowi EHESS i oferującym niejednostronne podejście do tematu.

Uprzejmie dziękujemy za uwagę i prosimy o potwierdzenie doręczenia oraz odpowiedź drogą mailową najszybciej jak to jest tylko możliwe, gdyż konferencja w jej obecnej formule wzbudziła ogromne poruszenie w polskich kręgach na całym świecie.

Z poważaniem,

Alliance Internationale des Polonais (Światowe Porozumienie Polskich Patriotów), représenté par Marek Wasag

Polish Media Issues, représenté par Dr. Marek Błażejak

Polonia Institute, représenté par Leszek Pawlik, President & CEO

Club de Gazeta Polska Paris Notre-Dame, représenté par Mirosława Woroniecka et Jadwiga Lepipec, trésorier

Club polonais de Gazeta Polska, représenté par Andrzej Woda, Président et Urszula Morawska, Secrétaire

Dr. Jerzy Barankiewicz, California

Dr. Marek Baterowicz, Publiciste, Sydney

Marek Bielak, Londres

Andrzej Burghardt, Président du Congrès Américain Polonais de New Jersey (Polish American Congress of New Jersey)

Małgorzata Chwilczyńska, Club de Gazeta Polska, Stockholm-City

Dr. Miroslawa Dulczewska – Miller, Coalition polonaise de la Polonia américaine (Coalition of Polish Americans), Président d’honneur de l’Association Polonia for Poland

Adam Gajkowski Président de la Fédération des organisations polonaises de Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Monika Gąsiorowska, Président d’honneur de l’Association Polonaise à Genève

Wiesław Gołębiewski, Président du Conseil Mondial pour la Recherche sur la Diaspora Polonaise, Président du Congrès Américain Polonais de la Floride Occidentale, Vice-président de la Coalition des Américains Polonais (Coalition of Polish Americans)

Jolanta Grabowska, membre du SPK et Club de Gazeta Polska, Stockholm

Dr. Alexander M. Jablonski,  Oskar Halecki Institute in Canada

Jerzy Jankowski, Président de l’Union des Polonais en Norvège

Edward Wojciech Jeśman, Président et directeur national du Congrès Américain Polonais de Californie du Sud (Polish American Congress of Southern California)

Natalia Kamińska, Polish Radio Hour, Los Angeles, California

Jacek Kawczyński, Commandeur de l’Association Katyn Rally, Mémoire et Identité (Stowarzyszenie Rajd Katyński, Pamieć i Tożsamość), Illinois

Danuta Knapp, Président de l’Association des Vétérans Polonais en Suède, Congrès des Polonais en Suède, Club de Gazeta Polska

Janusz Kocur, Président, Polish American Congress of Connecticut

Dr. Witold Lukaszewski, Member of the Board, Conseil Américain Polonais de Texas (Polish American Council of Texas)

Dr. Jim Mazurkiewicz, President, Polish American Council of Texas

Paweł Miller, Coalition of Polish Americans, Polonia for Poland

Dr. Mira Modelska-Creech, Club de Gazeta Polska Paris Notre-Dame, Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe (APAJTE), Paris, Président de l’Association Wars and Sawa, Varsovie

Aleksander Oczak, président de l’association Notre Polonia (Our Polonia), Australie

Ryszard Ostrega, CEO, Free Phone Wireless Inc., Torrance, California

Andrzej Prokopczuk, President Polish American Congress of Northern California

Maria Barbara Półtorak, Professeur d’histoire à l’école polonaise à Paris

Jerzy W. Rozalski, Réalisateur et producteur de Radio Polskie Rozmaitości, Detroit

Dariusz Rutka, Américains polonaise de Caroline du Sud (Polish Americans of South Carolina), Charleston

Lidia Sokołowska-Cybart, Conseil canadien des parents polonais (Canadian Polish Parents Council)

Dr. Chris Stanibula, The Kosciuszko Polish-American Citizens of Fall River

Mark Szydlak, Melbourne

Dr. Stanisław Śliwowski, Président de la Coalition des Américains Polonais (Coalition of Polish Americans)

Dr. Maja Trochimczyk, Président, Moonrise Press, California

Wiesław Wierzbowski, Président et directeur du Congrès Américain Polonais de l’Est du Massachusetts,  vice-président national Club de Gazeta Polska à Boston 

Marek Wasag, Président du Sunday Discussion Club à Berlin

Monika Wiench, Comité de défense de la Pologne (Committe for the Defence of Poland), Melbourne

Grzegorz Worwa, Président Congrès Américain Polonais, division de New York, Long Island

Dr. Krystyna Zamorska, Conseil Américain pour la Culture Polonaise (American Council for Polish Culture), Coalition of Polish Americans

Anna Zawadzka, Coalition of Polish Americans

Halina Zawadzka, Coalition of Polish Americans

Artur Zysk, Londres


Odnośniki:

1) Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1970, nr 75, strony 28–29, https://cbj.jhi.pl/documents/765183/29/

2) https://polishmediaissues.online/uottawa-ignores-fraudulent-activities-of-professor-jan-grabowski/

3) https://www.haaretz.com/opinion/.premium-no-poland-s-elites-didn-t-try-to-save-the-jews-during-the-holocaust-1.5449663

4) https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schaper

5) https://www.haaretz.com/world-news/the-israeli-scholar-who-s-a-poster-boy-for-poland-s-distortion-of-the-holocau st-1.6768946

6) “…justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciale, à déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation de la discrimination et à déclarer illégale interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi.” (https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/09/convention_internationale_du_21_decembre_1965_-_elimination_de_toutes_les_formes_de_discrimination_raciale.pdf)

7) https://holocaustremembrance.com/fr/node/17