Open letter of protest to the IHRA – Symposium “New Polish School of the Holocaust”

Open letter of protest to the IHRA – Symposium “New Polish School of the Holocaust”

Attn.: Ambassador Georges SanterIHRA Chair Dr. Wichert ten HaveAdvisor to the IHRA Dr. Dominique TrimburDr. Deborah DworkDr. Daniel Gerson Dear Chairman, I congratulate Luxembourg on taking over the chairmanship of the International Holocaust Remembrance Alliance from Italy. Unfortunately, as chairman your first public statement regarding the symposium at EHESS on February 21-22, 2019 “New Polish…

Read More Read More

Klub Gazety Polskiej w Paryżu reaguje na zarzuty francuskiej minister szkolnictwa wyższego

Klub Gazety Polskiej w Paryżu reaguje na zarzuty francuskiej minister szkolnictwa wyższego

W odpowiedzi na piątkowy list francuskiej minister szkolnictwa wyższego Frédérique Vidal do wicepremiera Jarosława Gowina w sprawie rzekomych zakłóceń przez Klub Gazety Polskiej niedawnego paryskiego sympozjum na temat Zagłady, Klub Gazety Polskiej w Paryżu przesłał list otwarty do ministra Gowina. List ten dotarł również do nas. Publikujemy jego treść. Paryż, 3 marca 2019 roku Pan…

Read More Read More

Wesprzyj Polonię! – Wyślij wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wesprzyj Polonię! – Wyślij wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W związku z prośbami grup polonijnych, które protestowały przeciwko rasistowskiemu, pseudonaukowemu i antypolskiemu kolokwium w Paryżu 21-22.02.2019, publikujemy na naszej stronie wzór wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), z prośbą aby organizacje i osoby, które nie zgadzają się na fałszowanie historii Polski przez tzw. “nową polską szkołę Holokaustu” przesyłały poniższy wniosek do KPRM. Należy…

Read More Read More

The Jewish Voice from New York distorts again the Holocaust – Our rebuttal

The Jewish Voice from New York distorts again the Holocaust – Our rebuttal

Dear Editor, Fake History = Fake News.http://thejewishvoice.com/2019/02/27/examining-polish-culpability-in-the-holocaust/ Bikont, as you helpfully explain, is a journalist and not a historian. She was not an eye-witness and neither did she speak to any actual eyewitnesses. Her tendentious accounts are on the “very dubious” and “imaginative” side of the scale. You indulge in gross manipulation by not correctly…

Read More Read More

Press release on the negation of the German Nazi Holocaust in occupied Poland by the so-called “New Polish School of the Holocaust” at EHESS in Paris

Press release on the negation of the German Nazi Holocaust in occupied Poland by the so-called “New Polish School of the Holocaust” at EHESS in Paris

A two-day colloquium took place at the School of Advanced Research in Social Sciences (EHESS) in Paris on February 21-22, 2019, during which a group of researchers in history, literary studies, sociology and other fields of science, made an unacceptable attempt to transfer German responsibility for the Holocaust of Polish Jews to Polish citizens (Gentiles), victims…

Read More Read More

Communiqué de presse au sujet de la tentative de négation de la responsabilité allemande de l’ Holocauste par la «Nouvelle école polonaise de l’histoire de la Shoah» à l’EHESS à Paris

Communiqué de presse au sujet de la tentative de négation de la responsabilité allemande de l’ Holocauste par la «Nouvelle école polonaise de l’histoire de la Shoah» à l’EHESS à Paris

Les 21 et 22 février 2019, s’est tenu à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris, un colloque de deux jours pendant lequel un groupe de chercheurs d’histoire, de littérature, de sociologie et d’autres domaines de sciences, a entrepris une inadmissible tentative de rejeter la responsabilité allemande de l’holocauste des juifs polonais sur…

Read More Read More

Komunikat medialny w sprawie prób negowania niemieckiego nazistowskiego sprawstwa Holokaustu w okupowanej Polsce przez tzw. „Nową polską szkołę Holokaustu” w EHESS w Paryżu

Komunikat medialny w sprawie prób negowania niemieckiego nazistowskiego sprawstwa Holokaustu w okupowanej Polsce przez tzw. „Nową polską szkołę Holokaustu” w EHESS w Paryżu

W dniach 21-22.02.2019 w Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS) w Paryżu miało miejsce dwudniowe kolokwium, podczas którego grupa badaczy historii, literaturoznawstwa, socjologii i innych dziedzin nauki podjęła niedopuszczalną próbę przerzucenia niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust polskich żydów na ich polskich współobywateli, takie same ofiary tego samego Holokaustu. Taka próba wypełnia znamiona roboczej definicji negacjonizmumu…

Read More Read More

Impressions from the conference “New Polish School of Shoah History”

Impressions from the conference “New Polish School of Shoah History”

SCANDAL! Anti-Polish attack during a pseudoscience conference in Paris – as revealed by a participant and video. Impressions from a participant at the conference “New Polish School of Shoah History” in Paris on February 21-22, 2019. Video recorded during scandalous treatment of Poles protesting against slanders directed against Poland and Poles by the panelists after…

Read More Read More